Bli ett bra band

En av de svåraste frågorna att tampas med kan vara att avgöra om man är ett bra band. Och då inte framförallt musikaliskt, det brukar inte vara så svårt att avgöra, utan snarare socialt. Kommer det funka för er att ha ett band ihop?

Band kan ha väldigt olika former. Vissa har en person som är drivande, bestämmer det mesta, och låter andra följa med. Andra band är mer jämställda och demokratiska, där man bestämmer saker tillsammans. Det viktigaste är nog att rollfördelningen är okej för alla som är med. Vill man vara i ett jämställt band kommer det bli svårt om en utsett sig till ledare och bestämmer saker på egen hand.

En annan sak är att det finns vissa roller som någon behöver ha. Någon behöver ha kontakten med dem som bokar, någon behöver hålla koll på ekonomin, någon behöver hålla koll på tider och platser, och någon behöver se till att ni har en låtlista som matchar vad som önskas av er. Det kan vara samma person som har många av rollerna, eller så kan de vara fördelade, men om det finns en roll som ingen tar så kan det resultera i problematik. Viktigast är nog ändå hur det känns. Känns det kul att gå och repa?

Är det vänner du ser fram emot att träffa, eller står du ut med dem bara för att de gör det möjligt för dig att få spela? Det senare alternativet är inget alternativ. Oavsett om det är människor du känt länge eller om ni i bandet är nya för varandra, så kommer det bli svårt att få det att funka om ni inte gillar varandra. Det mesta andra går att lösa efter hand.